Romatizma tanısı koyarken ve ayırıcı tanı yapılırken hekimin çok dikkat etmesi gerekir.

Ayırıcı tanı ‘da, başka hastalıklar romatizmal bulgular verebileceği gibi, romatizmal hastalıkların bazıları da diğer başka hastalıklara benzeyebilir. Örneğin bazı kanser hastalıkları sadece romatizmal şikayetlerle kendini göstereblir. Veya bazı romatizmal hastalıkların ayırıcı tanısında kanser, enfeksiyon gibi hastalıklar da düşünülmelidir.

Bazı romatizmal hastalıklar ayırıcı tanı ‘da başka romatizmal hastalıklarla karıştırılabilir ve tedavi tamamen farklıdır!

Örneğin sık görülen romatoid artrit, akut romatizmal ateş denen başka bir romatolojik hastalıkla karıştırılabilir. Akut romatizmal ateşte gezici karakterde eklem tutulumları (artrit), anti-stroptolisin O (ASO) denen laboratuar tetkikinde yükselme ve aspirine süratli olumlu cevap vardır. Ayrıca kalp ve cilt tutulumları görülebilir.

Bir başka romatizmal hastalık olan lupus da diğer romatizmal hastalıklarla karıştırılabilir. Yüzde kelebek şekline benzer döküntü, ışığa ve güneşe hassasiyet, saç dökülmesi, böbrek tutulumu, anti-DNA denen laboratuar bulgusunun müspet olması hastalığın özelliklerindendir. Eğer bu hastalıkta tanı örneğin romatoid artrit şeklinde koyulursa yanlış ve eksik tedaviler kötü durumların oluşmasına neden olabilir.

Yine örneğin kireçlenme (osteoartrit) için romatoid artrit, sedef artriti gibi hastalıklar ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Osteoartritte sabah tutukluğu denen ellerdeki sertlikler romatoid artritteki gibi uzun süreli değildir. Örneğin ayırıcı tanıda kireçlenmenin el bileklerini tutmadığı ama romatoid artritin el bileklerinde çok sık tutulum yaptığını bilmek gerekir. Osteoartrit’teki ağrı mekanik tarzda olup genellikle aktivite sonucu ortaya çıkar. Halbuki romatoid artritte, sedef hastalığına bağlı romatizmada ağrı istirahatte çoğalır.

Gut başlangıçta sadece bir eklemi tutarken (ayak baş parmağında) hastalık kronikleştikçe birçok eklemde enflamasyon yapabilir. Bu durumda gut rahatlıkla romatoid artritle karıştırılabilir. Halbuki iki hastalığın tedavisi birbirinden büyük farklılıklar gösterir.

Mikrobik eklem tutulumu (artrit) ateş ve titremelere neden olabilir. Eklem içinden alınacak sıvıda mikroorganizma tespit edilip buna göre uygun antibiyotik tedavisi şarttır. Eğer bu eklem tutulumunun mikrobik olma olasılığı düşünülmezse eklem kısa sürede ileri derecede haraplanır. 

Lyme hastalığı yine sıklıkla tek dizde tutulum yapar ve akla getirilmezse tanısı çok zor konulur. Lyme hastalığına bağlı kan tetkikinin yapılması gerekir. Yine bazı virütik enfeksiyonlar romatoid artriti taklit edebilir ve tanı yanlış konulursa hasta boşuna romatoid ilaçlarını belki de hayat boyu kullanmak zorunda kalır. Yine polimiyalji romatika hastalığı bazen birçok eklem tutulumu ile gidebilir; burada omuz ve kalça kaslarında ağrı, tutukluk vardır.

Başlangıç bölümünde de söylediğimiz gibi bazı kanser türlerinde romatizmal bulgular ortaya çıkabilir (neoplastik sendromlar). Özellikle akciğer, over( yumurtalık) ve barsak kanserlerinde romatizmal bulgular ortaya çıkabilir. Bu bulgulara bakıp romatizma tanısı koymak son derece yanlış sonuçlar doğurabilir.

Ayrıca bakınız:

Kaç türlü romatizma vardır ?

Romatizma nedir?