Romatizma tedavisi ‘nde erken teşhis çok önemli bir yer tutar.

Romatizmal hastalıkların tedavisi hastalığın türüne göre ilaç, egzersiz, eklem koruyucu önlemler, hasta eğitimi, istirahat, sıcak ve soğuk uygulamalar, cihazlamalar ve cerrahi uygulamaları içermektedir.
 
Tedavi programının ana kısmı ilaç tedavisidir. Artrit ve romatizmada kullanılan birçok ilaç tedavisi vardır. Bunlar birkaç kategoriye ayrılmaktadır. En sık SOAİİ (steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar) ve temel etikili antiromatizmal ilaçlar (hastalığı kontrol alan romatizmal ilaçlar; salazopirin, metotreksat gibi), kortizonlar, analjezikler (ağrı kesiciler), biyolojik ajanlar, bölgesel uygulamalar (krem, yağ, jel ve merhemler) gibi ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra fibromyalji, gut (damla hastalığı) ve osteoporoz (kemik erimesi) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan değişik grup ilaçlar da mevcuttur.
Romatizmada tedavi

Romatizma tedavisi ‘nde birçok değişik ilaç kullanılır.

Bu grup ilaçlara şu örnekleri verebiliriz: 

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (non-steroid antienflamatuar ilaçlar):

Naproksen (Naprosyn gibi), Diklofenac (Voltaren gibi), Ibuprofen (Brufen gibi) vb. ilaçlar.
 

Hastalığı kontrol alan romatizmal ilaçlar: 

 
Salicylazosulfapyridine (Salazopirin gibi), metotreksat (Emthexate gibi); Leflunomid (Arava gibi)
 

Kortizonlar

 
Prednizolon (Deltakortril gibi), Deflazakort (Flantadin gibi) vb. ilaçlar.
 

Biyolojik Ajanlar:

Etanerspt (Enbrel), İnfiksimab (Remicade), Adalimumab (Humira)
 
Tedavi gereksinimleri günden güne değişim gösterebilir. Bazı hastalarda çoğu tedavi programları sonucunda ani, büyük değişikler olmayabilir. İyileşme genelde yavaş olur ve sabır gerektirir. Bu yüzden ilacı kullanır kullanmaz hastalığın hafiflemediğini düşünmek yanlış olur. İlaçların etki etmesi için biraz zamana gereksinim olabilir.