Articles

Home/Articles

Transkranial Elektrik Stimülasyonu (Kafatası Üzerinden Elektrik Tedavisi)

Transkraniyal elektrik stimülasyonunun bir şekli olan transkranial doğru akım tedavisi (tDCS) kafatasının üzerinden uygulanan bir beyin uyarım yöntemidir. tDCS tedavisi, kafatasına yerleştirilen anot ve katot denen elektrotları tarafından uygulanan doğru akım verme yöntemidir. Etkisini istirahattaki hücre zarına etki ederek ve spontan ateşleme aktivitesini modüle ederek gösterir. Bunun dışında alternatif akımla yapılan elektrik tedavisi de vardır. [...]

Beyin yapıları ve dolaşımı

Bu bölümde beyin yapıları ve beynin kan dolaşımını anlatmaya çalışacağız.   Serebral Hemisferler Karotid Arter/Ön Dolaşım Bu damarların tıkanması ile meydana gelen felçler genellikle beynin lezyonu olan tarafın aksi yönündeki el-kol ve bacakta felç, duyu kaybı ve görme kayıpları (homonim hemianopsi) ile sonlanır. Ön dolaşımla ilgili olarak orta cerebral arter tutulumu çok sık olarak görülürken, [...]

Felç’in Beyindeki Yeri

FELCİN YERİ Felç (inme)'nin beyinde hangi bölgelerdeki hasara bağlı oluştuğu önemlidir. Felç'in (inmenin) beyindeki yeri derken anlatılmak istenen felcin beyindeki spesifik bölgelerdeki hasarla oluştuğudur.  Örneğin laküner infarktüsler en çok subkortikal bölgede meydana gelir.  Hastanın rehabilitasyona gereksinim duyduğu inme şekli beyindeki lezyonun tam aksi yönündeki oluşan el-kol ve bacak felçleridir. Diğer nörolojik bulgular infarktüsün yerine ve [...]

Kanada Kongresi Serebral Palsi Sonuçları

Kanada Montreal'deki son Serebral Palsi kongresi ile ilgili öne çıkan konular aşağıda sıralanmış olup ailelerin dikkatle okumaları çok yararlı olacaktır. Ekte yaptığımız sunumlarımızdan küçük bir bölüm, cerrahi ile ilgili çok önemli bir slayt paylaşılmıştır. 1) Serebral palside rehabilitasyona mümkün olduğunca erken dönemde hatta kuvözde başlanmalıdır. Bu yüzden serebral palsi tanısı mümkün olan en kısa sürede [...]

Serebral Palsi ile ilgili 2016 Yılı Akademik Çalışmalarımız

Uluslararası Serebral Palsi Toplantısı Serebral palsi ile ilgili yürüttüğümüz yurt dışı araştırma projelerinin sonuçları, yurt dışında ve yurt içinde eğitimler ve konferanslarla sunulmuştur. Aşağıda öne çıkan bilgiler özetlenmiştir: Amerikan Serebral Palsi Akademisi bünyesinde, Eylül 2016'da, ABD'li meslektaşlarımızla birlikte beraber ABD'de bir kurs düzenledik. Bu kursta serebral palsili çocuklarda üst ekstremiteye yönelik toksin uygulamalarının entegre bir [...]